Empresa especialitzada i autoritzada per a l'aplicació de microciment, paviments estampats i estampats decoratius.

També som professionals en noves construccions, rehabilitacions i reformes.

FORMIGÓ ESTAMPAT

Paviment de formigó estampat, amb uns gruix de 10 cm i també paviment especials amb un gruix de 1 cm, amb el mateix acabat estampat, per causes excepcionals per problemas de nivells.

Amb colors i motlles a elegir sobre una gama amplia del producte.

+INFO

MANTENIMENT

Manteniment de comunitats de veïns.

+INFO

MICROCIMENT

Paviments especials damunt de la base existent, (sense arrancar la base existent, retjola, pladur, etc…), amb un gruix de 2 mm, amb acabat marmolejat i sense cap junta de dil.latació, es un paviment continuo.

+INFO

MORTERS A LA CAL

Tot tipus de morters a la cal, amb 100% de cal, per la reparació o revestiment de façanes o parets especials, per donar l’acabat de cada treball a realizar.

+INFO

PAVIMENTS DE RECICLATS DE VIDRE

Paviments de reciclats de vidre amb diferent glamometría i colors a elegir, amb forma de terrazo i paviments continuos, amb el sellat a elegir.

Paviments de nova generació de resiclats Green leen, amb la particularitat del vidre.

+INFO

PULITS DE FORMIGÓ

Pulits de formigó amb bon estat o no, donant la planimetría adecuada a cada moment, i el sellat del mateix per donar un acabat adecuat.

Debastacións de formigó per poder aplicar els diferents acabats, per desprès poder acabar el paviment.

+INFO

REFORMES

Reformes integrals de habitatges, tant com a menors com a majors escala, desde un a reforma d’un bany fins a una reforma integral de tota la vivienda, claus amb mà.

+INFO

RESTAURACIÓ

Restauració de façanes antiges i  noves, extraent la base actual fins arribar a la base de bon estat, per poder aplicar els materials apropiats en cada moment, incloent si es per reparació estructural amb morters reparadors i productes adecuats per cada treball a realizar.

Acabats raspats, texturats, estampats, remolinats, etc…

Amb una amplia carta de colors standars.

+INFO

SISTEMA DE PISCINA AMB ARENA

Realitzem piscines a mida amb el sistema d'arena.

+INFO

FORMIGÓ DESACTIVAT

El paviment desactivat o rentat, s'aconsegueix mitjançant l'aplicació d'un desactivant químic que actua com a...

+INFO

FLOTA DE VEHICLES

ELS NOSTRES TREBALLS

Galeria d'imatges dels nostres treballs.

+INFO

FACEBOOK